Mindfulness ehk teadvelolek tähendab igahetkelist teadlikust oma mõtetest, tunnetest, kehatajudest, ümbritsevast keskkonnast leebe ja heasoovliku pilgu läbi.

Mindfulness hõlmab ka aktsepteerimist, mis tähendab seda, et me paneme tähele oma mõtteid ja tundeid ilma neid hukka mõistmata vaid vaatleme neid heasoovlikult ja empaatiliselt. 

Vaata ka ägedat videot mindfulnessi kohta: