Maikuu lõpp koos soojade ilmadega on kätte jõudnud ning see tähendab vaid üht ‒ käes on kibekiire aeg ning varsti-varsti lõppevad ka koolitunnid selleks õppeaastaks. Kui eelmisel aastal räägiti sellest, et pärast koroonakriisi on meie kõigi vaimne tervis proovile pandud, siis sel aastal näib, et vinti on veel peale keeratud. Kuidas hoida aga koolikeskkonnas meelerahu kogu selle ärevuse keskel, mis maailmas ja meie ühiskonnas valitseb?

„Sageli ei osata vaimse tervise teemat näha praktiliste oskuste võtmes, kuid muutuse eeldus on just praktilised sammud,“ sõnab MTÜ Vaikuseminutid tegevjuht Nelli Jung. 19. mail toimunud Tallinna Haridusameti korraldusel toimunud konverentsil „Märkan ja sekkun“ oli üks aruteluteema vaimse heaolu ennetuse väärtustamine, et ka piiratud ressursside puhul oleks õpetajatel ja õpilastel olemas vajalik toetus.

Vaikuseminutitel on koolidele ja lasteaedadele loodud süsteemne ja tõenduspõhine vaimse tervise toetusprogramm „Heaolu loov kool ja lasteaed“, mis on suunatud just sellele, et laste ja noorte ning ka õpetaja vaimse tervise probleeme ennetada. Konverentsil tõdeti, et kõigil koolipere liikmetel on noorte vaimse tervise toetamisse võimalus oma panus anda ja alustada saab üsna lihtsatest asjadest ‒ näiteks Vaikuseminutite harjutuste kasutamisest.

Vestlusringis osalenud Tallinn Saksa Gümnaasiumi direktori Kaarel Rundu sõnul on vaimse tervise teema olulisuse mõistmisel organisatsioonis tähtsal kohal juhtkonna toetav hoiak ning vaimse heaolu praktiline väärtustamine koolis.

„Heaolu loova kooli ja lasteaia“ programmis saavad nii õpetajad kui lapsed õppida, kuidas vähese ajalise kuluga tõhusalt puhata ja heaolu kasvatada. Kui ainetundide alguses tehakse kolm korda päevas Vaikuseminutite harjutusi, siis väheneb tõendatult füsioloogiline stressitase, kurnatus ja kavakindlal rakendamisel ka ärevuse sümptomid (Tartu Ülikooli uuring, Kristel Põder, Kenn Konstabel, Teri Talpsep). Programmis osalevate koolide-lasteaedade kogemuse kohaselt tasub enesehoiu võimalusi lõimida ka õpetajate koosolekutesse ning kasutada suhtlussituatsioonides, et vähendada konfliktsust ja emotsionaalset pinget. „Me oleme õpetajatena palju enda jaoks saanud ning lisaks õppinud Vaikuseminuteid oma tundides abiks võtma,“ jagas töötoas ka Tallinna Reaalkooli õpetaja Triinu-Liis Vahter.

Konverentsil osalevaid õpetajaid ja haridusjuhte julgustati enda vaimse heaolu toetamisele rohkem rõhku panema. Kuna mitmed Vaikuseminutite harjutused on avalikult ligipääsetavad nii kodulehel kui äpis, siis on see üks tõhus ja kergesti rakendatav võimalus. Nelli Jung soovitab: „Alusta juba täna enda toetamist, et nii õpetajaid kui ka õpilasi pingestavad paremad õpitulemused ei peaks sündima vaimse tervise hinnaga vaid parema vaimse tervise toel.“

Artikkel ilmus Õpetajate lehes 26.05.2022