8- nädalane stressi vähendamise koolitus - MBSR

Teadvelolek on hetkes viibimise praktika ning oma mõtetele ja tunnetele tähelepanu pööramine ilma hinnanguteta. Töökohal rakendades saab teadvelolek suurendada keskendumist tööle, aidata reageerida keerulistele olukordadele rahulikult ja suhelda kaastöötajatega mõistvamalt. Tööpäeva saab teadvelolekut integreerida mitmel viisil, näiteks võtta mõned minutid vaikselt olemiseks ning keskenduda oma hingamisele või märgata päeva jooksul tähelepanu oma kehakeelele ja kehahoiakule.

MBSR on rahvusvaheliselt tunnustatud programm, millele on tehtud tuhandeid teadusuuringuid, mis kinnitavad, et programm on tõhus.

Teaduslikult tõestatud mindfulnessi-harjutuste kasutegurid organisatsioonidele on: 

 1. Parem otsustusvõime ja probleemide lahendamise oskus. Suurenenud kuulamisoskus, rohkem meeleselgust, loomingulisust ja vähem reaktiivsust
 2. Rahulikumad, vähem stressis töötajad. Suurenenud osalemine, sihikindlus ja ülesannete täitmine
 3. Paremad suhted töökohal ja klientidega, suurem koostöö ja vastupidavus
 4. Suurem tööga rahulolu, pühendumus, produktiivsus, vähem läbipõlemist ja õnnelikumad töötajad
 5. Positiivne mõju organisatsioonikultuurile

Ajaline kestvus: 8×2,5h iganädalaselt

Tagasiside

See kursus on vajalik iseenda leidmiseks ja teadvustamiseks ja kerge see tee ei saa olema aga tasub kindlasti tulevikus ära.

Tänapäeva kiires ja närvilises elutempos oleks selline koolitus kohustuslik programm, muidu järgneb läbipõlemine.

See oli väga hea koolitus, et õppida väga kõrgel tasemel enesejuhtimist.

8-nädalase MBSR programmi õppekava sisaldab:

 • Sissejuhatus MBSRi programmi eesmärke ja põhitõdesid, lisaks käsitletakse mis on mindfulness ehk teadvelolek.
 • Body Scan ehk süstemaatiline keha vaatlemine, uurides huviga kõiki kehalisi aistinguid ilma hinnanguid andmata.
 • Sitting meditation ehk istuv meditatsioon õpetab hetkes kohalolemist ja selle märkamist, kasutades tähelepanu hoidmist hingamisel, keha aistingutel, helidel või teistel valitud objektidel.
 • Mindful Movement ehk teadlik liikumine sisaldab kergeid jooga harjutusi, pidades sooritusest olulisemaks keha aistingute kogemist, hingamist ning erinevate sensatsioonide märkamist.
 • Mindful Walking ehk teadlik jalutamine, mis julgustab enam kultiveerima aeglast, kohalolus tehtud kõndimis, olles samal ajal teadlik ennast ümbritsevast keskkonnast, oma kehast ja hingamisest.
 • Mindfulnessi integreerimine igapäevaste harjumuspäraste tegevustega nagu näiteks söömine, toidu valmistamine, koristamine või teiste inimestega suhestumine ja neile ruumi hoidmine.
 • Emotsionaalne vastupidavus: osalejatele antakse tehnikad, kuidas õppida märkama ja oskuslikult toime tulema ebamugavate emotsioonidega, olles samal ajal kaastundlik iseenda ja teiste suhtes.
 • Positiivsete seisundite, nagu rahu, tänulikkus, heatahtlikkus, ja rõõm, kultiveerimine, et luua suuremat igapäevast heaolu.
 • Teadvelolekul põhinev suhtlemine, kuidas kuulata teist, suurendada empaatiavõimet, mõistmist ja ühendust teise inimesega.
 • Stressiga toimetuleku oskused – osalejatele õpetatakse äratundma reaktiivsust stressirohketes olukordades ning kuidas luua uusi toimetuleku mehhanisme, mis on ka jätkusuutlikud.
 • Mindfulnessi igapäevaellu integreerimine – kuidas õpitud oskuseid kasutada ka väljaspool programmi, et luua kestvat ja järjepidevat heaolu ning hoida kõrgnenud elukvaliteeti.