Mis see mindfulness ikka veel on? (video)

Mindfulness ehk teadvelolek tähendab igahetkelist teadlikust oma mõtetest, tunnetest, kehatajudest, ümbritsevast keskkonnast leebe ja heasoovliku pilgu läbi. Mindfulness hõlmab ka aktsepteerimist, mis tähendab seda, et me paneme tähele oma mõtteid ja tundeid ilma neid...
Teadveloleku positiivne mõju

Teadveloleku positiivne mõju

Kuigi on olemas mitmeid distsipliine ja praktikaid, mis tegelevad mindfulnessi arendamisega (nt jooga, Tai Chi, Qigong; Siegel, 2007b, viidanud Davis, Hayes, 2011), on sel teemal suurem osa teoreetilisest kirjandusest ja empiirilistest uuringutest keskendunud...
Meditatsioon aitab leevendada valu

Meditatsioon aitab leevendada valu

On uusi tõendeid, et keha-meele koostöös saab leevendada ka valu inimestel, kes võtavad igapäevaselt valuvaigisteid ja samuti vähendada ravimidoose. JAMA Internal Medicine ajakirjas avaldati üks põnev uurimus, kus uurijad analüüsisid andmeid 60st erinevast uuringust,...